Når kun det bedste er godt nok...

Privat terminal sygepleje i hjemmet

Privat terminal sygepleje i hjemmet

Erfaring, kvalitet og tryghed

Terminal sygepleje, herunder palliativ sygepleje har til formål at forbedre livskvaliteten hos patienter og pårørende, som står over for de problemer, der er forbundet med en livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig identifikation/diagnosticering og omhyggelig vurdering og behandling af smerter og andre problemer af fysisk, psykisk, social og åndelig art. Når behovet for terminal sygepleje er til stede, er der fokus på, at hjælpe med en så komfortabel sidste tid som muligt.

Der er flere fordele ved, at benytte en privat sygeplejerske i hjemme, i op til hele døgnet:

Tryghed og ro: Privat terminal sygepleje i hjemmet skaber rammen for den døende til, at kunne tilbringe den sidste tid i eget hjem, omgivet af kendte omgivelser og elskede mennesker. Dette bidrager til følelse af tryghed og ro, når den private sygeplejerske overtager sygeplejen og en praktisk hjælp og anden koordinering i en svær tid. Dette mindsker bekymring og der er plads til være i sorg, for hele familen. Sygeplejersken skaber et rum hvor svære følelser, mange tanker og dyb sorg, bliver mødt med kærlig omsorg og støtte.

Familiær støtte: Privat terminal sygepleje i hjemmet giver mulighed for, at en døende kan være omgivet af deres nærmeste familie og venner. Dette skaber en atmosfære af åndelig støtte, kærlighed og forståelse, som er afgørende for både de døende og de pårørendes sorgproces. Familien kan deltage aktivt i plejeplanlægningen og være en del af beslutningstagningen, hvilket giver en følelse af, at blive mødt . Ved at have en privat sygeplejerske i hjemmet hele døgnet de sidste uger eller dage, gives de pårørende mulighed for at få deres søvn og herved få flere kræfter og overskud til at være i sorg. Sygeplejersken sørger for og koordinere alt det praktiske i hjemmet og dettte frigiver mere tid til at kunne være med sin kære i den sidste tid.

En vigtig del af terminal sygepleje er også, at de pårørende altid bliver lyttet til og mødt med faglighed og kærlighed, i en svær og sårbar fase af deres liv.

Sygeplejersken hjælper også med kontakt til læge, bedemand og med alt det praktiske efter døden er indtræffet.

Kontinuitet i plejen: Ved at vælge privat sygepleje i hjemmet kan patienten og de pårørende drage fordel af kontinuiteten i plejen. Sygeplejersken er specialiseret i palliativ og terminal sygepleje med mangeårige erfaring, hvor smerter, uro og angst mindskes ved at der gives den rette medicin. Der kan samarbejdes med det offentlige system og egen læge for at sikre at hele familiens behov bliver mødt på en sammenhængende og koordineret måde. Dette overblik og kontinuitet skaber øget tryghed og en tillid til plejeprocessen og dette giver hele familien mere ro i en svær tid.

Øget livskvalitet: Privat terminal sygepleje i hjemmet fokuserer på at øge den døende og dennes pårørendes livskvalitet i den sidste fase af deres liv og hjælper til en smuk og rolig død. Sygeplejersken lindrer smerter og symptomer på angst og uro, for derigennem at hjælpe den døende både fysisk, mentalt og med åndelige velvære, når den sidste tid er nær.

Dø i trygge omgivelser: En af de største fordele ved terminal sygepleje i hjemmet er, at den døende har mulighed for at dø i trygge og velkendte omgivelser. Dette kan være mere ønskværdigt for mange mennesker, sammenlignet med at være på et hospital eller at det offentlige system varetager opgaven, med mange forskellige sygeplejersker i forløbet, samt det er ikke muligt for dem, at være tilstede hele døgnet.
At være omgivet af deres kære og have mulighed for at sige farvel, omringet af egne personlige ejendele, giver både den døende og dens pårørende en større følelse af inderlig fred og giver en kærlig og værdig afslutning på livet.

Er du i tvivl om, hvorvidt privat terminal pleje i hjemmet, kunne være et ønske for dig eller et familiemedlem, så giv mig et kald til en uforpligtende snak omkring mulighederne.

Har du spørgsmål?

Ring eller send en SMS til os i dag, så vi hurtigt kan hjælpe dig eller dine pårørende. Uforpligtende og altid med fuld diskretion. Du kan også kontakte os på mail via kontaktformular

  • Gratis indledende møde

  • Få svar på alle dine spørgsmål

  • Tryghed, nærvær og diskretion