Privat sygepleje er en tillidssag

Vores patienter fortjener den bedste pleje og omsorg

Privat Sygepleje tilbyder en bred vifte af ydelser, der dækker de flestes behov – men privat sygepleje er ikke en hyldevare, og derfor tager alle vores ydelser afsæt i et individuelt møde for at afklare behov og muligheder.

På mødet kommer vi ind på de muligheder, der eksisterer i offentligt regi og hvilke muligheder vores private sygepleje og hjælp kan supplere eller erstatte.

Al sygepleje bliver skriftligt dokumenteret i overensstemmelse med retningslinierne fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Vi har naturligvis lovpligtig ansvars- og erhvervsforsikring for både virksomheden og for alle ansatte.

Vi eksisterer udelukkende til gavn for vores patienter og vi gør alt i vores magt for at vores indsats betyder den bedst mulige hverdag med tid, tryghed og omsorg.

Privat Sygepleje er privat sygepleje og omsorgspleje når det er bedst!

Det hele menneske i fokus

Holistisk sygepleje

Holisme betyder bla. at helheden er mere end summen af delene. Et holistisk menneskesyn tænker på ” det hele menneske” – det enkelte menneske betragtes i en bred sammenhæng, hvor det tages højde for de psykiske, fysiske, følelsesmæssige sociale og åndelige sider hos den enkelte.

Vi betragter alle disse ” dele”, som livsnødvendige behov, som vi hjælper med til at afdække, når vi yder vores sygepleje. Omsorg, indføling og empati og have tiden til, at lytte på de mange historier fra fortiden, –  som et langt liv naturligt har givet, ser vi som en naturlig del af sygeplejen. Det vigtigste er, at den ældre –  midt i svær sygdom eller svækkelse, også føler sig følelsesmæssigt set og hørt og det er med til, at give den ældre en højere livskvalitet og et bedre helbred.

Døgnet rundt – hele året

Privat sygepleje i hjemmet

 • Psykisk og fysisk støtte, pleje og omsorg
 • Aflastning af pårørende hele døgnet
 • Hjælp til udredning af demensdiagnoser, herunder kontakt til det offentlige
 • Bestilling/vurdering af hjælpemidler
 • Støtte og tryghed – også på plejehjem
 • Hjælp før, under og efter indlæggelse og operation på hospital
 • Genoptræning efter operation
 • Tovholder på behandlingsforløb i privat og offentligt regi
Den lille indsats, der gør en stor forskel

Hjælp i hverdagen

 • Personlig daglig pleje
 • Hjælp med bad/personling hygiejne
 • Kateter og stomipleje
 • Hjælp til daglig husførelse
 • Tøjvask, indkøb og let madlavning – for at optimere væske/madindtagelse
 • Hjælp til aktiviteter i og uden for hjemmet
Tryghed og aflastning

Hjælp til pårørende

For at skabe den optimale tryghed, tilbyder vi tryghedsbesøg/aflastning i de timer der er behov for, også for at aflaste en eventuel pårørende – både dag/nat eller 24/7.

Har du spørgsmål?

Ring til os i dag, så vi hurtigt kan hjælpe dig eller dine pårørende. Uforpligtende og altid med fuld diskretion.
 • Gratis indledende møde
 • Få svar på alle din spørgsmål
 • Tryghed, nærvær og diskretion
Vi er her altid

Akuttelefon og hotline

Vi tilbyder også, efter aftale, en hotline-funktion, hvor patienter eller pårørende kan kontakte os for hjælp døgnet rundt. Det giver tryghed for alle.

Den korrekte medicin er livsvigtig 

Administration af medicin

Privat Sygepleje hjælper med hjælp til dosering af daglig medicin og hjælp til indtagelse af disse, og vi har mulighed for akuttelefonisk hjælp døgnet rundt.

Hjælp til heling

Sårpleje

Privat Sygepleje hjælper med fjernelse af sting/agraffer efter operation, og hjælper også med sårvurdering, behandling og lindring.

Hjælp ved smerter

Smertebehandling & smertelindring

Privat Sygepleje hjælper med smerteplan og bistår ved smertelindring. Også med terminal sygepleje i eget hjem – en mulighed for hospice i eget hjem. Vi har tæt samarbejde med egen læge, hospital, kommune og eventuelt palliativt team.

Kom i gang igen

Genoptræning efter operation

Vi tilbyder sygepleje til nyopererede patienter – herunder smertebehandling og genoptræning og vi har stor indsigt i, hvor vigtigt det er, at holde sig igang efter en operation, for at opnå et velfungerende aktivitetsniveau igen.

De fleste ældre er bange for at falde, måske igen og her er (genop)-træning meget nødvendigt, men det kan for den ældre være svært, at overskue det alene. Dette skaber en hverdag præget af angst og heraf følger manglende aktivitet. Her giver Privat Sygepleje den optimale støtte, for at den ældre kan restituere sig hurtigst muligt i eget hjem, for at opnå højere livskvalitet.

Privat Sygepleje hjælper med en bred vifte af aktiviteter, så genoptræning og hjælp efter operation får maksimal effekt med:

 • Mobilisering i og uden for hjemmet
 • Genoptræning efter operation
 • Rehabilitering og rekreation
En lettelse i hverdagen

Demens/Alzheimer/Parkinson

Mini har selv oplevet forældre med Alzheimer og Parkinson sygdom, så hun ved om nogen, hvordan det er at være pårørende og hvilke fysiske og psykiske udfordringer, der er forbundet hertil.

Der findes mange tiltag der kan lette hverdagen, så lad Privat Sygepleje stå for dette ansvar.

Læs også vores artikel “Det er svært at bede om hjælp“.

Når livet er ved at slutte

Terminal pleje – hospice i hjemmet

Ingen bør dø alene, på en travl hospitalstue, med fremmede omkring sig. De fleste ønsker sig ved livets slutning, at dø i vante og egne trygge omgivelser i hjemmet. Vi tilbyder i samarbejde med lægen at, skabe et fagligt, etisk og trygt forløb i eget hjem.

Det er afgørende at, den døende bliver mødt med den nødvendige faglige kompetence og de ressourser, der skal til for at lindre situationen. Herunder medicinsk behandling af smerter og andre plagsomme symptomer, for at skabe et forløb der er roligt og værdigt. Vi har mangeårig erfaring med terminal pleje i hjemmet og ser det som en tillidserklæring, at måtte være med til at slutte et smukt og langt liv.

Vi har samarbejde med flere akut-teams fra kommunenerne  og/-eller læge/sygeplejersker fra hospice, som kan være en del af en planlagt smerteplan.

Omsorg og opmærksomhed til de pårørende er også en meget vigtig del af vores terminale pleje, herunder information og dialog under og efter forløbet.
Vi kontakter gerne bedemand før og efter for at skabe overblik og hjælpe i en svær tid.

Priser

AKUTTELEFON & HOTLINE

Vi er kun et opkald væk.

Samarbejdspartnere

Praktiserende læger

Vi har samarbejde med flere praktiserende læger, som henviser deres patienter til os.

Private behandlere

Vi samarbejder også med andre typer behandlere, der kan komme på hjemmebesøg:
Det kan f.eks. være fysioterapeut, fodterapeut og terapeut/psykolog – og endda frisør og kosmetolog, hvis der er behov herfor.

Plejehjem

Vi tilbyder i alle døgnets timer tryghedsbesøg på plejehjemmet. Dette skaber både meningsfuld social kontakt og tryghed for patienten og dennes pårørende, da en kærlig hånd og samtale gør en verden til forskel.

Hjemmeplejen

Vi har tæt samarbejde med den offentlige hjemmepleje, hvor privat sygepleje kan være et supplement udover det offentlige tilbud.

Sygehus

Vi planlægger behandlingsforløb før, under og efter indlæggelse på sygehuset, og sørger for at alle behandlingsplaner overholdes efter hjemkomsten i hjemmet.
Herigennem opnås den mest optimale hjælp og pleje i spørgsmål. Eksempelvis ved sårpleje, smertebehandling og mobilisering så patienten kan restituere sig bedst muligt i egne trygge rammer.

Hvis en patient er i et terminalt forløb på et sygehus, aftaler vi med den pågældende afdeling, at patienten kan komme hjem, og få en værdig og tryg afslutning på livet i eget hjem med alle pårørende omkring sig, hvor vi sørger for al den nødvendige hjælp og pleje.

Udtalelser fra patienter

Varm anbefaling af professionel hjælp

Privat Sygepleje / Mini Brint har været tilknyttet mig og min familie, hvor hun har hjulpet min moder, der i dag er 93 og som bor på plejehjem i Gentofte. Min mor får hjælp til daglige gøremål, medicin og personlig pleje, og som familie får vi støtte med faglig viden om min mors situation og hendes dagligdag på plejehjemmet.

Personalet på plejehjemmet er selvfølgelig behjælpelig med meget, men rigtig mange situationer kræver professionel viden og hjælp. Her har det været en fantastisk hjælp og givet en dejlig ro, at Mini har været tæt på situationen. Personalet på plejehjemmet har ligeledes følt sig trygge ved kontakten til Mini og har ligeledes kunne søge professionel hjælp hos hende.
Er man i en situation selv eller er en af sine nærmeste, hvor man kan have glæde af en professionel daglig støtte, så kan jeg varmt anbefale at gøre brug af Privat Sygepleje.

Jesper Kisum / Søn fra Gentofte

Tak for professionalisme, omsorg og din glæde og energi, der smitter!

Det har været en gave for os som familie at du passede vores mor i hverdagen i det, der viste sig at være hendes sidste måneder. Hun satte stor pris på dit selskab og selvom hun i starten ikke helt kunne forlige sig med tanken om, at du kom hver dag, tog det kun få dage dage før du blev en uundværlig del af hendes liv. ❤️ 

Til alle, der søger en hjemme-sygeplejerske, kan jeg kun anbefale Mini.

Christiane Meulengracht / Datter fra Hellerup

En afgørende forskel for min far

Privat Sygepleje / Mini har passet vores far gennem de sidste tre år. Det har gjort en kæmpe forskel for hans livskvalitet og glæde. 

Vores fars hygiene er i top, han kommer ud at gå tur hver dag, hvilket han ikke gjorde tidligere. Det har givet en tryghed for os som familie at vide, at der bliver taget godt hånd om vores far når nu vi ikke altid selv kan være det for ham.

Henrik og Trine / Søn og datter fra Hellerup

Privat Sygepleje gav mig tryghed ved pasning af min demente mand

Jeg skulle på en uges ferie og havde brug for hjælp til at passe på min demente mand. Han blev passet og plejet, og min ferie blev god fordi jeg kunne være tryg og vide mig sikker på, at min mand havde det godt! 

Birthe / Hustru fra Vedbæk

Vi fik hjælp på Mallorca

Min mand og jeg har boet på Mallorca i mange år og da min mand faldt og brækkede sin hofte fik jeg stor hjælp fra Privat Sygepleje, der tog herned og hjalp os. Det var meget betryggende at der kom en dansk sygeplejerske, der havde erfaring og viden om plejen til min mand efter en hofteoperation.

Vi anbefaler andre danskere i udlandet at kontakte Privat Sygepleje, hvis de får brug for hjælp. Det gør det meget nemmere at man kan tale sammen på dansk.

Kirsten og Ole / Ægtepar fra Mallorca

Hospice var ikke en mulighed

Da min mor var på sit sidste ville jeg gerne have hende på hospice. Desværre var det pga. corona ikke muligt, at pårørende kunne komme på besøg, og dét var vigtigt for min mor og os, at kunne være til stede. Jeg kontaktede derfor Privat Sygepleje, der sørgede for, at min mor kunne være hjemme med al den nødvendige pleje og omsorg.

Hele familien nåede at være sammen med min mor til det sidste og det har haft stor betydning for os!

Charlotte / Datter fra Rungsted

Kontakt Privat Sygepleje

Brug nedenstående for at komme i kontakt, eller send en besked i kontaktformularen.
adresse

ADRESSE

Carolinevej 1, 2900 Hellerup
tid

Kontortider

Man-fre: 9:00 - 17:00 Lørdage: 9:00 - 16:00 Søn- og helligdage: 9:00 - 16:00
e-mail

E-mail

privatsygepleje@gmail.com
telefon

TELEFON

+45 23 728 729  - send også gerne en sms.

Send en besked

  Privat Sygepleje

  Carolinevej 1, 2900 Hellerup