Privatsygepleje Mini Brint - Logo

NÅR KUN DET BEDSTE ER GODT NOK...

AFLASTNING I HJEMMET

HELE DØGNET VED BRUG AF EN PRIVAT SYGEPLEJERSKE

Aflastning af syge og/eller ældre er en mulighed i de situationer, hvor en ældre har brug for akut, midlertidig eller regelmæssig hjælp eller syge/-omsorgspleje i sit eget hjem. Der kan være et ønske om at kunne rejse på ferie, tage til bridge en gang om ugen eller deltage i barnebarnets konfirmation, men mor/far/ægtefællen kan ikke være alene hjemme imens.

Her tilbyder Privat Sygepleje med sine professionelle sygeplejersker, at kunne tilbyde støtte og pleje i den ønskede periode.

Der er flere fordele og muligheder ved aflastning i hjemmet

Bevarer egenomsorg og øget komfort ved at blive i eget hjem:
Ved at få aflastning i hjemmet kan en syg eller ældre person forblive i deres vante omgivelser, hvilket kan være mere behageligt og mindre stressende for dem. De kan blive i deres eget hjem/soveværelse, omgivet af deres personlige ejendele og minder, hvilket kan bidrage til deres trivsel og følelse af velvære. Især ved ældre demente, er det livsvigtigt at opretholde den daglige struktur, ro og orden og ved aflastning i eget hjem opretholdes dette. Specielt efter et hospitalsophold, kan hverdagen efterfølgende være udfordrende.

Øget livskvalitet

Aflastning af syge eller ældre i hjemmet giver mulighed for at opretholde høj livskvalitet for alle i familien. De ældre vil få den optimale opmærksomhed og de vil selv slappe mere af, ved at sende deres pårørende ud af døren og vide at der bliver passet bedst på dem selv så længe. Vi har oplevet ofte at lidt adskillelse, giver øget livskvalitet for hele familien. Aflastning kun om natten, hjælper den pårørende til at kunne få sin søvn, hvilket igen giver mere overskud og ro i hverdagen for alle i familien.

Skaber tryghed og sikkerhed

Ved at have en fast sygeplejerske i hjemmet, vil den ældre få opleve tryghed og ro. Vi har nøjagtig den tid, som der er behov for og med vores kærlige tilgang og høje faglighed bliver tiden med sikkerhed udnyttet optimalt. De ældre får nøjagtig den pleje og overvågning som der er behov for, hvilket også er afgørende for ældre med akutte og terminale sygdomsforløb. Det skaber en sikkerhed for hele familien, at vide der bliver passet godt på deres kære. Terminale forløb i hjemmet er aflastning for hele familen, da alle får mere ro på, mulighed for søvn og alle modtager en kærlig støtte og professionel hjælp til at kunne kapere deres sorg.

Privatsygepleje Mini Brint - Aflastning i hjemmet

Desuden vil en privat sygeplejerske i hjemmet, reagere hurtigt og faglig og derved kunne vurderere sundhedsmæssige problemer, som bidrager til at forebygge komplikationer og reducere risikoen for hospitalsindlæggelse, samt forværring af en sygdom.

Letter byrden for pårørende

Aflastning i hjemmet kan også have mange fordele ved have en privat sygeplejerske  i hjemmet. Ved at have professionel støtte og hjælp i hjemmet kan byrden og ansvaret for pleje af personen deles og lettes. Vi oplever ofte at både de pårørende og den offentlige hjælp og egen læge, nyder godt af, at vi har det fulde overblik og samtidig har overskud og tid, til at interagere med de ældre og deres familier. Dette reducerer stressniveauet for de pårørende og give dem mulighed for at tage sig af sig selv og tage nogle nødvendige pauser. Det er meget vigtigt for deres egen fysiske og mentale sundhed, da det at leve med en syg/-ældre pårørende, kan give et stort behov for at komme væk fra eget hjem for en stund.
Sygeplejerskens fornemmeste opgave er, at hele familien bliver mødt, set og hørt med kærlig omsorg.

Fleksibilitet og tilpasset efter behov

Aflastning i hjemmet tilpasses nøjagtigt efter de behov og præferencer som der er behov for. Plejeplaner bliver justeret og tilpasset i forhold til de ældres sundhedstilstand og eventuelt ændrede omstændigheder. Hvis de ældre har faste aftaler/-aktiviteter i perioden uden for hjemmet kan de blive de kørt/hentet dertil af sygeplejersken.

Reducerer hospitalsindlæggelse:
Ved at aflaste pårørende til syge/-ældre i hjemmet bidrager det til, at reducere hospitalsindlæggelse, da sygeplejersken hjælper med at optimere ernærings/- smerte problematikker, sørger for øget mobilisering, samt hjælp til personlig hygiejne mm.

Ved at benytte privat sygepleje til aflastning i hjemmet, undgåes behovet for en aflastningsplads i kommunalt regi, da dette kan være meget stressende og besværligt for hele familien, samt psykisk udfordrende.

Kontakt os gerne for en uforpligtende snak omkring hvilke muligheder der findes og hvordan en løsning evt. kunne se ud for dig.

Privatsygepleje Mini Brint - personlig pleje

Kroniske og komplekse udfordringer

Ved kroniske og komplekse sundhedsmæssige sygdomme og udfordringer, der kræver konstant overvågning og intensiv sygepleje.

  • Akut sygdom
  • Herunder eks Demens/Altzheimer og Parkinsons sygdom
  • Efter hospitalsophold
  • Terminal pleje – hjemmehospice
Privatsygepleje Mini Brint - personlig pleje

Undgå flytning

For at undgå flytning til plejehjem eller til et tidsbegrænset aflastnings/- genoptrænings ophold.

Privatsygepleje Mini Brint - personlig pleje

Alternativt eller supplement

Til den offentlige hjemmepleje.

  • Herunder tæt samarbejde med egen læge, kommune og sygehus.
Privatsygepleje Mini Brint - personlig pleje

Aflastning af pårørende

Til syg ægtefælle, i dagligdagen og ved ferie.Aflastning om natten, så bedre søvn opnås. Samt rejseledsagelse i udlandet

Privatsygepleje Mini Brint - personlig pleje

Psykisk støtte

For hele familien, for at mindske stress og optimere samvær i hverdagen.

Ved en demens sydom kan psykisk støtte være altafgørende for hele familien. 

Har du spørgsmål?

Ring eller send en SMS til os i dag, så vi hurtigt kan hjælpe dig eller dine pårørende. Uforpligtende og altid med fuld diskretion. Du kan også kontakte os på mail via kontaktformular