Privatsygepleje Mini Brint - Logo

NÅR KUN DET BEDSTE ER GODT NOK...

GENOPTRÆNING OG REHABILITERING

ERFARING, KVALITET OG TRYGHED I DIT EGET HJEM

Rehabilitering er en helhedsorienteret og personcentreret indsats til ældre, der oplever at være begrænset i deres hverdagsliv på grund af fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale funktionsnedsættelser. Formålet med rehabilitering af ældre, er at støtte svækkede ældre i at opnå en hverdag, som de trives mest muligt i.

Genoptræning er en optræning af ældres funktionsevne, enten til at opnå samme funktionsniveau som tidligere eller opnå det bedst mulige funktionsniveau. Er man netop er blevet opereret, har været igennem et
længere indlæggelsesforløb eller er udfordret fysisk og psykisk, viser forskning også at frisk luft og daglig træning giver øget appetit, øget livsglæde, bedre søvnmønster og mindre smerter.

Privat Sygeplejes værdigrundlæg er, at vores patienters genoptræning udføres, så det skaber øget velvære, bibeholder deres muskelmasse, genvinder deres selvtillid og derved også opnå en naturlig træthed. Derfor
at genoptræning, en naturlig del af vores omsorgs/-sygepleje.

Den rette genoptræning er genvejen til et meget bedre liv som ældre på trods af sygdom og ved mange fysiske og psykiske udfordringer i hverdagen.

Privatsygepleje Mini Brint - Genoptræning og rehabilitering

Det kan være svært at komme hjem til eget hjem efter en indlæggelse og/-eller en operation og klare sig selv, som før hospitalsopholdet.

Som nyopereret patient vil du ofte blive sendt hjem 1-2 døgn efter en planlagt operation, med en genoptræningsplan, udarbejdet af en fysioterapeut. De fleste får også et tilbud om kommunal genoptræning, som vi hjælper med at få etableret, hvis dette ønskes.

Hos Privat Sygepleje er genoptræningen tilpasset dine vante hjemlige rammer, det bedste udgangspunkt for en succesfuldt træning og resultat. Din private sygeplejerske kommer hjem til dig samme dag du udskrives, og sammen gennemgår I den allerede udleverede genoptræningsplan. Herefter hjælper hun dig med at udføre øvelserne, gerne flere gange om dagen. Der kan de første uger være behov for hjælp til daglig træning flere gange om dagen, senere nogle gange om ugen. Sygeplejersken hjælper også med etablering af hjælpemidler i hjemmet, efter hendes faglige vurdering, både for at optimere træningen og for at mindske faldtendens.

Mange oplever at have stærke smerter efter deres operation og føler sig usikre på: hvad og hvornår de må tage smertestillende medicin, samt graden af mobilisering ifht til smerter. Dette giver øget utryghed og usikkerhed, som vanskeliggører en vellykket genoptræning og her er smertelindring afgørende for om genoptræningen lykkedes. Vi hjælper dig derfor med råd og vejledning omkring din smertebehandling i tæt samarbejde med den behandlingsansvarlige læge.

Vi har mange års erfaring med postoperativ smertebehandling og hjælper også med ned/ud-trapning efter brug af stærkt smertestillende medicin. Vi ved også at, der er mange andre effektive tiltag til smertelindring end kun smertestillende medicin.

De første døgn kan også være udfordrende at komme hjem, da det kan være svært selv at klare dagligdagsrutiner såsom bad, madlavning, træning, indkøb med mere. Her stiller vi en fast sygeplejerske til rådighed, som midlertidig hjælper dig med disse daglige gøremål. Vi køber ind, laver mad og anden huslig hjælp, så dagligdagen bliver så ”normal” som muligt.

Sygeplejersken sørger for at rense, pleje og skifte forbinding på dit operationssår, bla. for at undgå infektion og for at observerer blødning. Vi fjerner dine sting/agraffer efter 10-14 dage, så du ikke skal belastes med, at køre til egen læge.

Det kan også føles utrygt at være alene både om dagen og også natten og her kan vi støtte og skabe tryghed ved at være tilstede. Dette giver også en pårørende ro til, at få sovet om natten uden at bekymre sig om evt fald ved toiletbesøg eller ved øgede smerter.

Du bestemmer selv om du har behov for en sygeplejerske i nogle timer om dagen eller hele døgnet. Privat Sygeplejes tilpasser sig løbende dine behov og sørger for, at du kommer trygt igennem den første tid.

De fleste indlæggelser hos ældre opstår oftest efter en akut situation i hjemmet og årsagen er typisk et fald, pludselige opståede infektioner: urinvejsinfektion og lungebetændelse, hjerte problemer og/-eller andre smerteproblematikker. Det opleves for de fleste ældre, at være meget psykisk hårdt og trættende at være indlagt og det kan være svært at komme hjem og klare sig selv efter. Det er også ofte belastende for en pårørende, at få sine kære hjem fra hospitalet og opleve hverdagen anderledes end før indlæggelsen, med de begrænsninger det medfører. Det er typisk et stort problem hvis det er den pårørende, som har haft ansvar for de daglige gøremål herunder madlavning, indkøb ect, som har været indlagt.

Privat Sygepleje hjælper dig den første tid i hjemmet, hvor det at komme hjem igen, kan være meget udfordrende, da hverdagen pludselig er anderledes end før indlæggelsen. Sygeplejersken kommer i hjemmet de første dage/nætter for at skabe tryghed og for at sørge for at genoptræningen sættes i gang med det samme, for at forbedre helbredstilstanden og mindske forværring af sygdom/smerter.

Sygeplejersker sætter stor ære i, at hjælpe dig med at komme på fode igen, så hverdagen og livet kan blive så tæt på som før indlæggelsen. Sygeplejersken hjælper dig med din nye medicin og hun vil dagligt fagligt vurdere om der skal yderligere trænings- og/eller plejetiltag til.
Hun hjælper også med at få etableret eventuelle hjælpemidler i hjemmet, inden/-efter hjemkomst, så risikoen
for fald i hjemmet mindskes.

Se hjemmepleje/ældrepleje

Privatsygepleje Mini Brint - personlig pleje

Under indlæggelse

Du møder din faste sygeplejerske fra Privat Sygepleje på sygehuset, som herfra er din sygeplejefaglige tovholder før og efter udskrivelse for at sikre en vellykket hjemkomst:

  • Aftaler og hjælper med alle praktiske og faglige tiltag både med hospitalet og familien.
  • Vurdering for behov af hjælpemidler i hjemmet.
Privatsygepleje Mini Brint - personlig pleje

Ved hjemkomst

  • Genoptræningen opstartes og justeres efter din formåen.
  • Din sygeplejerske skaber overblik og herved tryghed i hjemmet.
  • Fast aftale efter behov.
  • Skift af forbinding/-sårpleje, samt fjernelse af sting efter en operation.
  • Smertebehandling og administration af medicin.
  • Dosering af daglig smertemedicin efter aftale, samt hjælp til ned- og udtrapning.
  • Pleje og hjælp i op til hele døgnet, for at skabe ro, tryghed og for at mindske fald i hjemmet.

Har du spørgsmål?

Ring eller send en SMS til os i dag, så vi hurtigt kan hjælpe dig eller dine pårørende. Uforpligtende og altid med fuld diskretion. Du kan også kontakte os på mail via kontaktformular