Når kun det bedste er godt nok...

genoptræning og rehabilitering

Erfaring, kvalitet og tryghed i dit eget hjem

Rehabilitering er en helhedsorienteret og personcentreret indsats til ældre, der oplever at være begrænset i deres hverdagsliv på grund af fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale funktionsnedsættelser. Formålet med rehabilitering af ældre, er at støtte svækkede ældre i at opnå en hverdag, som de trives mest muligt i.

Genoptræning er en optræning af ældres funktionsevne, enten til at opnå samme funktionsniveau som tidligere eller opnå det bedst mulige funktionsniveau. Er man netop er blevet opereret, har været igennem et
længere indlæggelsesforløb eller er udfordret fysisk og psykisk, viser forskning også at frisk luft og daglig træning giver øget appetit, øget livsglæde, bedre søvnmønster og mindre smerter.

Privat Sygeplejes værdigrundlæg er, at vores patienters genoptræning udføres, så det skaber øget velvære, bibeholder deres muskelmasse, genvinder deres selvtillid og derved også opnå en naturlig træthed. Derfor
at genoptræning, en naturlig del af vores omsorgs/-sygepleje.

Den rette genoptræning er genvejen til et meget bedre liv som ældre på trods af sygdom og ved mange fysiske og psykiske udfordringer i hverdagen.

Genoptræning
Genoptræning
Stjerne

Under indlæggelse

Du møder din faste sygeplejerske fra Privat Sygepleje på sygehuset, som herfra er din sygeplejefaglige tovholder før og efter udskrivelse for at sikre en vellykket hjemkomst:

 • Aftaler og hjælper med alle praktiske og faglige tiltag både med hospitalet og familien.
 • Vurdering for behov af hjælpemidler i hjemmet.
Stjerne

Ved hjemkomst

 • Genoptræningen opstartes og justeres efter din formåen.
 • Din sygeplejerske skaber overblik og herved tryghed i hjemmet.
 • Fast aftale efter behov.
 • Skift af forbinding/-sårpleje, samt fjernelse af sting efter en operation.
 • Smertebehandling og administration af medicin.
 • Dosering af daglig smertemedicin efter aftale, samt hjælp til ned- og udtrapning.
 • Pleje og hjælp i op til hele døgnet, for at skabe ro, tryghed og for at mindske fald i hjemmet.

Har du spørgsmål?

Ring eller send en SMS til os i dag, så vi hurtigt kan hjælpe dig eller dine pårørende. Uforpligtende og altid med fuld diskretion. Du kan også kontakte os på mail via kontaktformular

 • Gratis indledende møde

 • Få svar på alle dine spørgsmål

 • Tryghed, nærvær og diskretion